Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł
1 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Wybrać Ojca

10/03/19 ks. Jacek Kacprzak
W celu naruszenia naszej relacji z Bogiem szatan uderza w niezwykle ważny obszar, jakim jest zaufanie Ojcu. Głodnemu Jezusowi sugeruje uczynienie cudu mogącego zaspokoić potrzebę pokarmu. Nie sposób jednak ograniczyć tej pokusy do kwestii naturalnych potrzeb ciała. Przyjmowanie pokarmu wiąże się bezpośrednio z utrzymaniem biologicznej egzystencji, stąd pozbawienie pokarmu naturalnie łączy się z lękiem o własne życie. Pokusa ma naruszyć zaufanie Jezusa do Ojca.