Polecamy
Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego
Ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
16,90 zł 14,90 zł

2 niedziela Wielkiego Postu

Sugestia programowa
17/03/19 ks. Stanisław Dyk
W Eucharystii mocą Ducha Świętego Chrystus przekształca nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała
17/03/19 Michał Piotr Gniadek
Wielokrotnie bierzemy udział w praktykach religijnych, naprawdę z otwartymi sercami i umysłami przystępując do sakramentów, a jednak czujemy, że nasza relacja z Bogiem jest mało pogłębiona. Nie słyszymy Jego głosu, nie potrafimy dostrzegać, a co dopiero odczytywać znaków Jego obecności. Szczególnie trudno nam radzić sobie z duchową oschłością, gdy pomimo modlitw, lektury Pisma Świętego, kierowania naszych myśli ku Bogu, czujemy się osamotnieni, smutni.
Homilia do dorosłych
17/03/19 ks. Adam Kalbarczyk
To zrozumiałe, że niezwykłość tego przeżycia i piękno tamtego miejsca zachęciły Piotra do wypowiedzenia tych słów. Cóż jednak one znaczą? Święty Łukasz dodaje w tym miejscu: „Nie wiedział bowiem, co mówi”, a w Ewangelii św. Marka czytamy: „Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni”. Czy wobec tego Piotr mówił, co mu ślina na język przyniosła? Czy ktoś niemalże sparaliżowany strachem może powiedzieć: „Dobrze, że tu jesteśmy”? To zdanie, jak i cała dzisiejsza ewangelia, nie są pozbawione logiki i mówią nam więcej, niż przypuszczamy. Ukazanie się Mojżesza i Eliasza świadczy o tym, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem.
Homilia do dorosłych
17/03/19 ks. Zbigniew Kosik
Jeśli człowiek znajdzie się w świecie, który dla niego wydaje się być nieznany, wówczas jego zachowanie bywa improwizacją, skutkiem działania chwili, naprędce wymyślonym sposobem poradzenia sobie z tym, co go spotyka. To dlatego wybrani uczniowie na górze Tabor reagują spontanicznie; do końca nie zdając sobie sprawy z tego, co tak naprawdę wokół nich się dzieje. Niezwykła przemiana Jezusa, pojawienie się biblijnych postaci, odzywający się głos z nieba – wszystko to sprawia, iż „tracą grunt pod nogami”. Ich ocena rzeczywistości jest tylko prowizoryczna. Nie dostrzegają obrazu projektowanej przyszłości krzyża, zmartwychwstania Mistrza.
Homilia do młodzieży
17/03/19 ks. Stanisław Szulc
Dotychczas wszyscy uczniowie widzieli w Nim człowieka, wyjątkowego nauczyciela. Tym razem trzech świadków powiedziało, że jest on Synem Bożym. Mojżesz i Eliasz swoją obecnością, a sam Bóg wprost, nazywając go wybranym synem. Przecież my również w czasie Wielkiego Postu mamy do tego dążyć: po pierwsze, by doświadczyć wybrania przez Boga; po drugie, by odnaleźć swoją tożsamość, dowiedzieć się kim jesteśmy, dokąd dążymy.
Homilia do dzieci
17/03/19 ks. Tomasz Rogoziński
Pan Jezus przemienił się wobec apostołów, ponieważ pragnął umocnić ich w wierze, usunąć lęk i wątpliwości z ich serc. Mieli zobaczyć Go w chwale, w obecności Mojżesza, który przekazał od Pana Boga dziesięcioro przykazań i Eliasza – ważnego proroka, mieli usłyszeć głos Boga Ojca z nieba, aby nie mieli wątpliwości kim jest ten nauczyciel, za którym podążają, że jest Synem Bożym. To umocnienie w wierze było im bardzo potrzebne, zwłaszcza w chwili, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu uznany za złoczyńcę, a nie Bożego Syna.