Polecamy
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł
2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Dwie góry przemienienia

17/03/19 ks. Adam Kalbarczyk
To zrozumiałe, że niezwykłość tego przeżycia i piękno tamtego miejsca zachęciły Piotra do wypowiedzenia tych słów. Cóż jednak one znaczą? Święty Łukasz dodaje w tym miejscu: „Nie wiedział bowiem, co mówi”, a w Ewangelii św. Marka czytamy: „Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni”. Czy wobec tego Piotr mówił, co mu ślina na język przyniosła? Czy ktoś niemalże sparaliżowany strachem może powiedzieć: „Dobrze, że tu jesteśmy”? To zdanie, jak i cała dzisiejsza ewangelia, nie są pozbawione logiki i mówią nam więcej, niż przypuszczamy. Ukazanie się Mojżesza i Eliasza świadczy o tym, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem.