2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Milczenie, które nas przemienia

17/03/19 ks. Stanisław Szulc
Dotychczas wszyscy uczniowie widzieli w Nim człowieka, wyjątkowego nauczyciela. Tym razem trzech świadków powiedziało, że jest on Synem Bożym. Mojżesz i Eliasz swoją obecnością, a sam Bóg wprost, nazywając go wybranym synem. Przecież my również w czasie Wielkiego Postu mamy do tego dążyć: po pierwsze, by doświadczyć wybrania przez Boga; po drugie, by odnaleźć swoją tożsamość, dowiedzieć się kim jesteśmy, dokąd dążymy.