Polecamy
2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Wycieczka w góry

17/03/19 ks. Tomasz Rogoziński
Pan Jezus przemienił się wobec apostołów, ponieważ pragnął umocnić ich w wierze, usunąć lęk i wątpliwości z ich serc. Mieli zobaczyć Go w chwale, w obecności Mojżesza, który przekazał od Pana Boga dziesięcioro przykazań i Eliasza – ważnego proroka, mieli usłyszeć głos Boga Ojca z nieba, aby nie mieli wątpliwości kim jest ten nauczyciel, za którym podążają, że jest Synem Bożym. To umocnienie w wierze było im bardzo potrzebne, zwłaszcza w chwili, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu uznany za złoczyńcę, a nie Bożego Syna.