Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
3 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe

24/03/19 ks. Stanisław Dyk
Chrześcijanin napojony Duchem Świętym wydaje owoce nawrócenia
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Chrystus w Ewangelii dnia objawia w swej osobie Boga, „który jest” po to, by ochraniać i zbawiać człowieka. Jezus przesuwa akcenty w spojrzeniu na Ojca. Dla faryzeuszów kara Boża była ściśle związana z grzechem, była naturalnym i nieuniknionym następstwem grzechu (por. Łk 13, 3). Jezus natomiast ukazuje Boga (właściciela winnicy – „pewien człowiek”), który zasadza Izraela („drzewo figowe” – por. 1 Krl 4, 25; 2 Krl 18, 31; Mi 4, 4; Oz 9, 10; Jr 8, 13) na żyznym terenie „swojej winnicy”, symbolizującej troskę i miłość Boga. „Ogrodnik” to sam Jezus, który jest obrazem miłosiernego i cierpliwego Ojca. Znakiem nawrócenia są „trzy lata” troski, które mogą symbolizować trzy lata publicznej działalności Jezusa (głoszenia Ewangelii i dokonywania znaków królestwa) bądź trzy dni Jego pobytu w grobie – znaku Jego śmierci i zmartwychwstania. Ewangelia dnia jest zatem konkretnym wezwaniem do wielkopostnego nawrócenia, które przygotowuje przecież do owocnego przeżycia misterium męki i zmartwychwstania Jezusa (tego, co dokonało się w „trzy dni”).
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.