Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł

4 niedziela Wielkiego Postu

Sugestia programowa
31/03/19 ks. Stanisław Dyk
W Eucharystii Syn udziela nam największego daru z domu Ojca – Ducha Świętego
31/03/19 Rafał Bernard
Czy ta genialna wizja Bożego miłosierdzia nie jest zaproszeniem do podobnej postawy z naszej strony? A jeżeli tak, w jaki konkretny sposób powinniśmy ją realizować? Wobec kogo? Do jakich granic? Gdy to my mamy przejawiać podobną miłość i miłosierdzie, mogą pojawić się wątpliwości. Czy pobłażanie i brak konsekwencji spełniają rolę wychowawczą? Czy nie utwierdzają kogoś w złych wyborach? Czy nie ugruntowują w nim braku odpowiedzialności za swoje czyny – postawy jakże dziś powszechnej?
Homilia do dorosłych
31/03/19 ks. Robert Klemens COr
Jedynie Ojciec okazuje się znawcą i z wielką radością, ale też dojrzałym wyczuciem przygotowuje wspaniałą ucztę z utuczonego cielaka z muzyką i tańcami. Jest na niej miejsce i dla tego, który pobłądził i zgłodniał solidnie; jest także dla tego, który miał wszystko na wyciągniecie ręki, ale nie potrafił tego wykorzystać. Ojciec zbiera na wspaniałej uczcie wszystkie swoje dzieci. Właśnie dla nich ją przygotowuje i z utęsknieniem wygląda każdego zaproszonego.
Homilia do dorosłych
31/03/19 ks. Franciszek Zawadzki
Któż z nas nie zmarnotrawił wielu darów otrzymanych od Boga i innych ludzi? Wszyscy jesteśmy dziećmi marnotrawnymi. Ale Wielki Post to czas naszego wracania do Ojca. Wracania, czyli nawracania. Zawracania z błędnych dróg. I On nas przyjmuje i już dziś zastawia dla nas ucztę. Ta Eucharystia to uczta, którą dla nas przygotował. Każdy z nas, kto teraz jest na drodze wielkopostnego nawrócenia może dziś, tu i teraz, poczuć się przygarnięty w ramiona przez miłosiernego Boga.
Homilia do młodzieży
31/03/19
Skąd zatem wątek radości w samym środku Wielkiego Postu? Musimy sobie najpierw uświadomić, po co właściwie jest Wielki Post. Te 40 dni umartwienia, postu, modlitwy, jałmużny obchodzimy co roku w jakimś konkretnym celu. A jest nim właściwe przygotowanie do celebrowania świąt wielkanocnych. To jest nasz cel: świętowanie. Bo mamy uzasadniony powód do świętowania: Chrystus zmartwychwstał! Żeby jednak faktycznie Wielkanoc celebrować, a nie tylko przeżyć albo zaliczyć kolejne święta, potrzeba przygotowania. Będąc na półmetku, widać już coraz wyraźniej cel. To rodzi radość. Ale ta radość związana jest także z innym przygotowaniem: do chrztu. Niemal od początku Wielki Post był czasem przygotowania dorosłych do chrztu, który miał miejsce w Wigilię Paschalną, czyli noc zmartwychwstania Pańskiego. W czwartą niedzielę Wielkiego Postu katechumeni byli włączani do tzw. electi, czyli wybranych. To była radość nie tylko dla nich, że zostali wybrani do chrztu, ale także dla całej wspólnoty Kościoła. To przypomnienie w środku Wielkiego Postu tematu radości powinno nam też właściwie ustawić samo przeżywanie tego pokutnego czasu.
Homilia do dzieci
31/03/19 ks. Łukasz Bąbelek
Ewangelia pokazuje dom, w którym mieszka ojciec, dwóch synów i służba. Rodzina była prawdopodobnie bardzo bogata. Nie wiemy nic o ich relacjach. Dom jest miejscem bardzo ważnym dla każdego, tam się wychowaliśmy, mieszkają nasi rodzice, rodzeństwo, mamy związane z tym miejscem dobre lub złe wspomnienia. Warto pokazać dzieciom, że ojciec z Ewangelii jest ojcem dobrym, bo zawsze na syna czeka otwarty dom, może do niego zawsze powrócić.