Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Powrót do domu

31/03/19 ks. Łukasz Bąbelek
Ewangelia pokazuje dom, w którym mieszka ojciec, dwóch synów i służba. Rodzina była prawdopodobnie bardzo bogata. Nie wiemy nic o ich relacjach. Dom jest miejscem bardzo ważnym dla każdego, tam się wychowaliśmy, mieszkają nasi rodzice, rodzeństwo, mamy związane z tym miejscem dobre lub złe wspomnienia. Warto pokazać dzieciom, że ojciec z Ewangelii jest ojcem dobrym, bo zawsze na syna czeka otwarty dom, może do niego zawsze powrócić.