Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Radość na półmetku

31/03/19
Skąd zatem wątek radości w samym środku Wielkiego Postu? Musimy sobie najpierw uświadomić, po co właściwie jest Wielki Post. Te 40 dni umartwienia, postu, modlitwy, jałmużny obchodzimy co roku w jakimś konkretnym celu. A jest nim właściwe przygotowanie do celebrowania świąt wielkanocnych. To jest nasz cel: świętowanie. Bo mamy uzasadniony powód do świętowania: Chrystus zmartwychwstał! Żeby jednak faktycznie Wielkanoc celebrować, a nie tylko przeżyć albo zaliczyć kolejne święta, potrzeba przygotowania. Będąc na półmetku, widać już coraz wyraźniej cel. To rodzi radość. Ale ta radość związana jest także z innym przygotowaniem: do chrztu. Niemal od początku Wielki Post był czasem przygotowania dorosłych do chrztu, który miał miejsce w Wigilię Paschalną, czyli noc zmartwychwstania Pańskiego. W czwartą niedzielę Wielkiego Postu katechumeni byli włączani do tzw. electi, czyli wybranych. To była radość nie tylko dla nich, że zostali wybrani do chrztu, ale także dla całej wspólnoty Kościoła. To przypomnienie w środku Wielkiego Postu tematu radości powinno nam też właściwie ustawić samo przeżywanie tego pokutnego czasu.