Polecamy
Przeciw banalizacji Jezusa
Gerhard Lohfink
KSIĄŻKA
44,90 zł 5,00 zł

5 niedziela Wielkiego Postu

07/04/19 ks. Stanisław Dyk
W Eucharystii Chrystus łaską Ducha Świętego „wypisuje” w sercu wierzących swoje Prawo
07/04/19 Danuta Stankiewicz
Symbiozę miłosierdzia i sprawiedliwości obrazuje nam dzisiejsza ewangelia (zob. J 8, 1-11). Z jakim przesłaniem Jezus pozostawia osobę, która dopuściła się grzechu? Z miłosierdzia mówi: „i Ja ciebie nie potępiam”. Ze sprawiedliwości dopowiada: „Idź, a od tej chwili już nie grzesz!”. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na kontekst następujący, aby nie zatrzymać się tylko na braku potępienia.
Homilia do dorosłych
07/04/19 ks. Tomasz R. Kubak
Jezus jednak jakby wydaje się ignorować oskarżenia kierowane przeciwko kobiecie i pytania jakie są mu zadawane. Zaczyna za to pisać po ziemi. Scena ta wydaje się dość tajemnicza, nie wiemy co Jezus napisał, widzimy jednak, że uczeni w Piśmie i faryzeusze, nie dają za wygraną. Widząc tę scenę możemy jednak przywołać słowa zapisane u proroka Jeremiasza: „Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, «Pana»” (Jr 17, 13).
Homilia do dorosłych
07/04/19 ks. Piotr Winkler
Niestety nasze odniesienia do ludzi, którym coś można zarzucić, są zgoła różne od optyki Jezusowej. W oczach innych bywamy surowo sądzeni, ale również sami w ten sposób oceniamy. Co za­tem robić, by tego rodzaju sądów uniknąć? Jest taka prosta zasada, która niestety dość rzadko nam ludziom przyświeca: najpierw myślę, potem mówię. Najczęściej jest odwrotnie – na pierwszym miejscu jest opinia, potem niekiedy przychodzi refleksja, że można było inaczej. Rzadko analizujemy w myślach to, co chcemy powiedzieć. Może tu leży przyczyna wydawania brutalnych sądów na temat innych osób. Dobrym postano­wieniem wielkopostnym byłoby uważniejsze kontro­lowanie swojego języka.
Homilia do młodzieży
07/04/19 ks. Jacek Zjawin
Jezus Chrystus, w tej wydawałoby się beznadziejnej sytuacji, pokazuje, że może wszystko stworzyć na nowo. Tam gdzie człowiek oczekuje już tylko śmierci, Bóg daje nowe życie. Jezus Chrystus nazywany jest czasami „Mojżeszem do kwadratu”, który nie tylko „podnosi poprzeczkę” Dekalogu znacznie wyżej ale jednocześnie okazuje grzesznikowi miłosierdzie czyli konkretną pomoc w wydobyciu się z sytuacji grzechu.
Homilia do dzieci
07/04/19 Danuta Szelejewska
Warunkiem odpuszczenia grzechów jest szczery żal za grzechy oraz mocne postanowienie poprawy. Przystępując do kratek konfesjonału, musimy nie tylko bardzo żałować, że wyrządziliśmy zło drugiemu człowiekowi, ale również, że zapomnieliśmy o nieogarnionej miłości Pana Boga do człowieka. Wprowadzając dobre postanowienia w konkretny czyn, bez wątpienia odczujemy wewnętrzny pokój i radość.