Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Idź, a odtąd już nie grzesz…

07/04/19 ks. Andrzej Muńko
Wprowadzenie Spotkanie z miłosiernym Bogiem, zwłaszcza wtedy, kiedy wszyscy nas potępiają i nie mają dla nas miłosierdzia, staje się niezwykle ważne, bo pokazuje nam Boga, który jest miłością. Chciejmy przyjąć miłość Jezusa i Jego odpuszczenie grzechów dlatego, u progu tej Mszy Świętej, wspólnie błagajmy Boga o miłosierdzie dla nas grzeszników.