Polecamy
5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Jezus pokochał grzeszników

07/04/19 ks. Tomasz R. Kubak
Jezus jednak jakby wydaje się ignorować oskarżenia kierowane przeciwko kobiecie i pytania jakie są mu zadawane. Zaczyna za to pisać po ziemi. Scena ta wydaje się dość tajemnicza, nie wiemy co Jezus napisał, widzimy jednak, że uczeni w Piśmie i faryzeusze, nie dają za wygraną. Widząc tę scenę możemy jednak przywołać słowa zapisane u proroka Jeremiasza: „Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, «Pana»” (Jr 17, 13).