Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
5 niedziela Wielkiego Postu

Miłość warunkuje sprawiedliwość – sprawiedliwość służy miłości (sugestie słuchacza)

07/04/19 Danuta Stankiewicz
Symbiozę miłosierdzia i sprawiedliwości obrazuje nam dzisiejsza ewangelia (zob. J 8, 1-11). Z jakim przesłaniem Jezus pozostawia osobę, która dopuściła się grzechu? Z miłosierdzia mówi: „i Ja ciebie nie potępiam”. Ze sprawiedliwości dopowiada: „Idź, a od tej chwili już nie grzesz!”. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na kontekst następujący, aby nie zatrzymać się tylko na braku potępienia.