Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Osądzaj „sumiennie”

07/04/19 ks. Piotr Winkler
Niestety nasze odniesienia do ludzi, którym coś można zarzucić, są zgoła różne od optyki Jezusowej. W oczach innych bywamy surowo sądzeni, ale również sami w ten sposób oceniamy. Co za­tem robić, by tego rodzaju sądów uniknąć? Jest taka prosta zasada, która niestety dość rzadko nam ludziom przyświeca: najpierw myślę, potem mówię. Najczęściej jest odwrotnie – na pierwszym miejscu jest opinia, potem niekiedy przychodzi refleksja, że można było inaczej. Rzadko analizujemy w myślach to, co chcemy powiedzieć. Może tu leży przyczyna wydawania brutalnych sądów na temat innych osób. Dobrym postano­wieniem wielkopostnym byłoby uważniejsze kontro­lowanie swojego języka.