Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł

8 niedziela okresu zwykłego

03/03/19 ks. Stanisław Dyk
Duch Boży, który zgłębia i poznaje ludzkie serce, podpowiada jak wyrzekać się osądzania i potępiania
03/03/19 Patryk Jakubowski
Zastanawiam się nad mocą słowa…
Homilia do dorosłych
03/03/19 ks. Paweł Pacholak
Jezus, pod słowem które nieobce było Jego słuchaczom, ukrywa wezwanie całkowicie odwracające, ogólnie przyjmowaną logikę międzyludzkich relacji. Drugi człowiek, właśnie dlatego że nie jest już obcy, bo rozpoznać w nim mamy brata czy siostrę w Chrystusie, staje się lustrem, w którym odbija się moje życie. Piękno drugiego człowieka, ale też jego słabość mówią mi jaki ja jestem lub mogę być.
Homilia do dorosłych
03/03/19 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Stojąc pod tym krzyżem, każdy z nas zaczyna rozumieć, że ten wyrok dotyczy również i nas – każdego osobiście. „Bóg pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia”, dlatego – kierując się prawdą – z całą mocą wypowiadamy słowa: „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu (…), że bardzo zgrzeszyłem…”. „Panie, zmiłuj się nad nami…”. „Przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom…”. „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. Tak! Będzie uzdrowiona łaską od fałszywego i zgubnego przekonania o własnej doskonałości i że mamy prawo bez miłosierdzia osądzać i oskarżać drugich.
Homilia do młodzieży
03/03/19 s. Urszula Kłusek SAC
Warto być świadomym siły medialnego głosu i medialnego osądu. Ale warto też wiedzieć, że zarówno medialny głos, jak i każda nasza opinia ma moc osądzania. I czy tego chcemy, czy nie, nader często sądzimy i osądzamy innych. Pomyślcie sami, jak często w waszych rozmowach pojawiają się stwierdzenia typu: „ona jest głupia, on jest beznadziejny, oni są fałszywi, z nim się nie da wytrzymać, ona kłamie i oszukuje”. Zapewne w niektórych przypadkach takie stwierdzenia są prawdą, ale kto mnie albo tobie dał prawo sądzenia lub wydawania wyroków? Kto z nas ma prawo osądzać, czy nasz bliźni jest dobrym, czy złym człowiekiem?
Homilia do dzieci
03/03/19 bp Antoni Długosz
Do usuwania zła z naszego życia zachęca Pan Jezus (obraz). Zauważamy w sobie skłonności do czynienia zła oraz chęć mówienia o wadach naszych koleżanek i kolegów, usprawiedliwianie naszego lenistwa tym, że bracia, siostry i koledzy są gorsi. Bywa, że głośno mówimy o błędach kolegów, by tym zakryć nasze gorsze słabości. Pan Jezus upomina, że zauważamy drzazgę w oku kolegów, a nie widzimy belki w naszym oku. Tym stwierdzeniem zachęca nas, abyśmy przemianę życia zaczynali od siebie.