Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
8 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

On kocha nieskończenie

03/03/19 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Stojąc pod tym krzyżem, każdy z nas zaczyna rozumieć, że ten wyrok dotyczy również i nas – każdego osobiście. „Bóg pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia”, dlatego – kierując się prawdą – z całą mocą wypowiadamy słowa: „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu (…), że bardzo zgrzeszyłem…”. „Panie, zmiłuj się nad nami…”. „Przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom…”. „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. Tak! Będzie uzdrowiona łaską od fałszywego i zgubnego przekonania o własnej doskonałości i że mamy prawo bez miłosierdzia osądzać i oskarżać drugich.