8 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Słowo Boga

03/03/19 ks. Paweł Pacholak
Jezus, pod słowem które nieobce było Jego słuchaczom, ukrywa wezwanie całkowicie odwracające, ogólnie przyjmowaną logikę międzyludzkich relacji. Drugi człowiek, właśnie dlatego że nie jest już obcy, bo rozpoznać w nim mamy brata czy siostrę w Chrystusie, staje się lustrem, w którym odbija się moje życie. Piękno drugiego człowieka, ale też jego słabość mówią mi jaki ja jestem lub mogę być.