Polecamy
Niedziela Palmowa
Homilia do dzieci

Niech zagości w naszych sercach

14/04/19 ks. Łukasz Bąbelek
Z jednej strony palma była oznaką męczeństwa (można pokazać obraz – znajdujący się w kościele lub przygotowany na tę okazję – ze świętym męczennikiem, który trzyma palmę – rozmowa z dziećmi). Jest to symbol zwycięstwa, ponieważ śmierć była przezwyciężeniem zła, śmierci i grzechu.