Polecamy

Poniedziałek Wielkanocny

Homilia do dorosłych
22/04/19 Aleksandra Cejrowska
Piotr przemówił w dniu Pięćdziesiątnicy… Pierwsze czytanie rodzi kilka pytań: O jakie przemówienie tutaj chodzi? Czy był to rodzaj kazania, homilii, a może coś jak wystąpienie Pana Jezusa w synagodze, wspomniane na początku Ewangelii św. Łukasza? Dlaczego w dzień Pięćdziesiątnicy? Jakie to ma znaczenie? Co to było za święto?
Homilia do dorosłych
22/04/19 ks. Mariusz Pohl
Relację o zmartwychwstaniu i spotkaniu z żywym Jezusem mieli usłyszeć z pierwszej ręki, od kobiet, czyli naocznych świadków. Jaka będzie ich reakcja? Jezus chciał, by Jego uczniowie, bracia, udali się na spotkanie z Nim do Galilei. Co prawda, ukazał się im też w Wieczerniku w Jerozolimie, ale te najważniejsze spotkania miały się odbyć w Galilei. Dlaczego? Bo tam były początki ich wiary.
Homilia do dorosłych
22/04/19 ks. Piotr Śliżewski
Od dwóch tysięcy lat nic się nie zmieniło. Nie damy rady dźwigać wiary w pojedynkę. Potrzebujemy wspólnoty Kościoła. A nawet więcej – nieodzowne są małe grupy wierzących. Parafia jest już namiastką wyodrębnionej grupy wierzących, ale dobrze by było pójść jeszcze o krok dalej i znaleźć jakieś duszpasterstwo czy ruch religijny.
Homilia do dzieci
28/04/19 Monika Zuber
Docierają do nich dwie wiadomości. Pierwsza z nich pochodzi od rozentuzjazmowanych kobiet, uczennic Jezusa, że spotkały Go żywego. Druga równie zaskakująca, pochodzi od przypadkowych ludzi, że strażnicy zaświadczają, że to właśnie oni (przestraszeni uczniowie) wykradli ciało Jezusa z grobu. Obie te informacje potwierdzają uczniom, że wydarzyło się coś naprawdę niezwykłego i że ich przygoda podążania za Mesjaszem, jeszcze nie dobiegła końca.