Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dorosłych

Czy wierzysz w zmartwychwstanie jak Piotr?

22/04/19 ks. Mariusz Pohl
Relację o zmartwychwstaniu i spotkaniu z żywym Jezusem mieli usłyszeć z pierwszej ręki, od kobiet, czyli naocznych świadków. Jaka będzie ich reakcja? Jezus chciał, by Jego uczniowie, bracia, udali się na spotkanie z Nim do Galilei. Co prawda, ukazał się im też w Wieczerniku w Jerozolimie, ale te najważniejsze spotkania miały się odbyć w Galilei. Dlaczego? Bo tam były początki ich wiary.