Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

22/04/19 Aleksandra Cejrowska
Piotr przemówił w dniu Pięćdziesiątnicy… Pierwsze czytanie rodzi kilka pytań: O jakie przemówienie tutaj chodzi? Czy był to rodzaj kazania, homilii, a może coś jak wystąpienie Pana Jezusa w synagodze, wspomniane na początku Ewangelii św. Łukasza? Dlaczego w dzień Pięćdziesiątnicy? Jakie to ma znaczenie? Co to było za święto?