Środa Popielcowa

06/03/19 ks. Stanisław Dyk
Duch Święty przekonuje „świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie”
06/03/19 Anna Lipczyńska
W Środę Popielcową przychodzi do kościoła bardzo wielu ludzi, gdyż, jak mówią: „trzeba iść do posypania popiołem”. Większość z nich, być może, planuje zjawić się tutaj ponownie dopiero w Wielką Sobotę, dzierżąc w dłoniach koszyczek z potrawami do poświęcenia. Jest zatem niepowtarzalna okazja, aby powiedzieć im coś o istocie nawrócenia oraz o sensie postu, modlitwy i jałmużny. A gdyby tak również jasno i czytelnie wyartykułować konieczność starania o to, aby Boże dziedzictwo nie zostało wydane na pohańbienie i aby poganie nie zapanowali nad nami? Czcigodny Kaznodziejo, nie lękaj się mocnych słów! Kto ma uszy powinien usłyszeć!
06/03/19 ks. Maciej Szczepaniak
Liturgia Środy Popielcowej jest jak wejście do świątyni. Zostawiamy za sobą zwyczajny świat ulic, sklepów i miejsc pracy, wchodzimy do miejsca świętego, Sancta sanctorum, przed Boże oblicze. Chcemy szczerze nawrócić się do Boga, bo wiemy, że na nawrócenie nigdy nie jest za późno. Zewnętrzne oznaki żalu i pokuty – czyli posypanie głów popiołem, mają dla nas znaczenie. Mówią o naszej ludzkiej słabości i przemijalności, o naszej ufności w Boże miłosierdzie, o naszym zawierzeniu. Usłyszymy za chwilę słowa: „Pamiętaj człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”; „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przyjmiemy na głowę popiół z wiarą, że w Bogu jest nasza moc i nasze uzdrowienie.
Homilia do dorosłych
06/03/19 ks. Radosław Rychlik
Jeżeli więc nie cenimy zbytnio łaski Bożej, nie ma w nas motywacji do tego, aby cokolwiek zmieniać w życiu. Przecież dobrze jest jak jest. Przecież otrzymam rozgrzeszenie. Przecież Pan Jezus nie przestanie być miłosierny. Przecież jak przyjdzie potrzeba Bóg o mnie nie zapomni. Dziś grzeszę, jutro otrzymam rozgrzeszenie. Dziś zapominam o Panu, jutro, gdy przyjdzie potrzeba przypomnę sobie o Nim.
Homilia do dzieci
06/03/19 ks. Grzegorz Świecarz
Podczas Wielkiego Postu Kościół daje nam konkretne wskazówki jak przeżyć czterdzieści dni oczekiwania na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Podczas tego okresu oprócz postu zwracamy jeszcze szczególną uwagę na modlitwę i jałmużnę. Pościć to oznacza, nie tylko nie jeść mięsa, albo ogólnie jeść mniej. Pościć to również odmówić sobie jakiejś przyjemności.