Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Środa Popielcowa
Homilia do dzieci

Długie czterdzieści dni…

06/03/19 ks. Grzegorz Świecarz
Podczas Wielkiego Postu Kościół daje nam konkretne wskazówki jak przeżyć czterdzieści dni oczekiwania na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Podczas tego okresu oprócz postu zwracamy jeszcze szczególną uwagę na modlitwę i jałmużnę. Pościć to oznacza, nie tylko nie jeść mięsa, albo ogólnie jeść mniej. Pościć to również odmówić sobie jakiejś przyjemności.