Polecamy
Niepłodność. Duchowy i praktyczny poradnik dla małżeństw
Angelique Ruhi-López, Carmen Santamaría
KSIĄŻKA
29,90 zł 10,00 zł

Wielki Czwartek

18/04/19 ks. Stanisław Dyk
Bóg walczy za nas, aby pokonać naszych wrogów – grzech i śmierć – i ochrania nas krwią Baranka
18/04/19 Sławomir Zatwardnicki
Ewangelia ukazuje związek Eucharystii z miłością do końca. Zapewne warto rozwinąć ten wątek. Byle nie w stylu, który często daje się słyszeć: Pan opuszcza nas, ale nie do końca, bo zostawia jednak nam, opuszczonym „sierotom”, Najświętszy Sakrament. Raczej można by oprzeć homilię na medytacji związku: Paschy jako przejścia do Ojca, Paschy jako wydania życia (aż po Ciało i Krew) dla zbawienia ludzi, Eucharystii jako „pamiątki” (uwaga na właściwe rozumienie tego słowa), czyli urzeczywistnienia w naszym życiu Paschy i jej owoców, zwłaszcza miłości służebnej.
Homilia do dorosłych
18/04/19 o. Marcin Wrzos OMI
Bóg jednak wie, że nie jesteśmy w stanie zmieniać się sami z siebie. Dlatego Jezus podczas kolacji paschalnej z uczniami ustanowił Eucharystię, która jest celebrowana na świecie w każdej chwili, z wyjątkiem dnia jutrzejszego – Wielkiego Piątku.
Homilia do dorosłych
18/04/19 ks. Bartłomiej Kupś
Pascha spożyta przez Izraelitów jest zapowiedzią innego posiłku – Eucharystii, którą potem Chrystus zostawi swoim uczniom. Wydarzenie to przypomina nam św. Paweł w drugim czytaniu: „Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» (zob. 1 Kor 11, 23-25). Chrystus pozostawił, nam Eucharystię – cudowny posiłek, gdyż wiedział, że tylko mocą tego pokarmu, możemy wyjść z niewoli naszych grzechów i z naszych ograniczeń.