Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Wielki Czwartek
Homilia do dorosłych

Pan nie boi się być blisko tego, co brzydko pachnie

18/04/19 ks. Bartłomiej Kupś
Pascha spożyta przez Izraelitów jest zapowiedzią innego posiłku – Eucharystii, którą potem Chrystus zostawi swoim uczniom. Wydarzenie to przypomina nam św. Paweł w drugim czytaniu: „Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» (zob. 1 Kor 11, 23-25). Chrystus pozostawił, nam Eucharystię – cudowny posiłek, gdyż wiedział, że tylko mocą tego pokarmu, możemy wyjść z niewoli naszych grzechów i z naszych ograniczeń.