Polecamy
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,75 zł
Wielki Czwartek
Homilia do dorosłych

Pan nie boi się być blisko tego, co brzydko pachnie

18/04/19 ks. Bartłomiej Kupś
Pascha spożyta przez Izraelitów jest zapowiedzią innego posiłku – Eucharystii, którą potem Chrystus zostawi swoim uczniom. Wydarzenie to przypomina nam św. Paweł w drugim czytaniu: „Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» (zob. 1 Kor 11, 23-25). Chrystus pozostawił, nam Eucharystię – cudowny posiłek, gdyż wiedział, że tylko mocą tego pokarmu, możemy wyjść z niewoli naszych grzechów i z naszych ograniczeń.