Polecamy
Niepłodność. Duchowy i praktyczny poradnik dla małżeństw
Angelique Ruhi-López, Carmen Santamaría
KSIĄŻKA
29,90 zł 10,00 zł

Wielki Piątek

19/04/19 ks. Stanisław Dyk
Duch Święty jednoczy wierzących z modlitwą Jezusa na krzyżu
19/04/19 Sławomir Zatwardnicki
Wciąż Chrystus jest „wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic”. Nie możemy znieść tego wzgardzenia, uciekamy przed stanięciem w prawdzie o tym, że On sam, przerażająco samotny wśród ludzi, niósł nasze grzechy: „Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie”.
Homilia do dorosłych
19/04/19 o. Marcin Wrzos OMI
Wielki Piątek to dzień krzyża. Kościół zatrzymuje się, aby rozważyć cenę, za jaką zbawił nas Chrystus. Ale milczenie Wielkiego Piątku nie jest milczeniem rozpaczy, lecz zadumy i zachwytu nad miłością zdolną do ofiary, aż po śmierć na krzyżu. Módlmy się i pytajmy, czy potrafimy przyjąć krzyż.
19/04/19 ks. Bartłomiej Kupś
Chrystus zatem oddając swoje życie za nas, staje się Barankiem ofiarnym. Jest też kapłanem bo ofiaruje Ojcu samego siebie na ołtarzu krzyża. To jest piękno chrześcijaństwa, bo w żadnej innej religii nie znajdziemy boga, który byłby gotów, tak wielką cenę zapłacić i tak bardzo połączyć się z człowiekiem.