Polecamy
Wielki Piątek
Homilia do dorosłych

Dzień ciszy

19/04/19 o. Marcin Wrzos OMI
Wielki Piątek to dzień krzyża. Kościół zatrzymuje się, aby rozważyć cenę, za jaką zbawił nas Chrystus. Ale milczenie Wielkiego Piątku nie jest milczeniem rozpaczy, lecz zadumy i zachwytu nad miłością zdolną do ofiary, aż po śmierć na krzyżu. Módlmy się i pytajmy, czy potrafimy przyjąć krzyż.