Polecamy
Wielki Piątek

Krew Chrystusa – zapłatą naszego zbawienia

19/04/19 ks. Bartłomiej Kupś
Chrystus zatem oddając swoje życie za nas, staje się Barankiem ofiarnym. Jest też kapłanem bo ofiaruje Ojcu samego siebie na ołtarzu krzyża. To jest piękno chrześcijaństwa, bo w żadnej innej religii nie znajdziemy boga, który byłby gotów, tak wielką cenę zapłacić i tak bardzo połączyć się z człowiekiem.