Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł
Wielki Piątek

Uznać w Chrystusie Zbawcę (sugestie słuchacza)

19/04/19 Sławomir Zatwardnicki
Wciąż Chrystus jest „wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic”. Nie możemy znieść tego wzgardzenia, uciekamy przed stanięciem w prawdzie o tym, że On sam, przerażająco samotny wśród ludzi, niósł nasze grzechy: „Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie”.