Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł

Wigilia Paschalna

20/04/19 ks. Stanisław Dyk
Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia
20/04/19 Sławomir Zatwardnicki
Zmartwychwstanie rozumiane jako przejście z ziemi do ojczyzny niebieskiej każe „ukrzyżować” wszelkie mrzonki rajów doczesnych. Być może dlatego uczniowie pozostają tak „skołowani”, bo ich nadzieje wydają się niespełnione, gdy tymczasem spełnienie obietnic przewyższa w najwyższym stopniu oczekiwania. Ze strony kaznodziei oczekiwałbym zachęty do wejścia w to nowe życie proponowane przez Chrystusa.
Homilia do dorosłych
20/04/19 o. Marcin Wrzos OMI
Zmartwychwstał. Rozjaśnił ciemności naszej słabości, grzechu. Wigilię Paschalną rozpoczęliśmy na dworze, bez tradycyjnego znaku krzyża, bo jest to kontynuacja liturgii, która trwa od Wielkiego Czwartku, przez Wielki Piątek, do tej chwili. Zapaliliśmy paschał, wcześniej przez dłuższą chwilę pozostawaliśmy w ciemności, aby fizycznie doświadczyć, z czego nas wyprowadza Chrystus. To Zmartwychwstały wkracza w nasze ciemności, aby nadać sens życiu. Daje siłę, aby wychodzić z naszych słabości, niewiary we własne siły, z grzechu. Jak bez światła nie ma życia, tak bez przyjęcia Chrystusa zmartwychwstałego nie ma życia w nas.
Homilia do dorosłych
20/04/19 ks. Bartłomiej Kupś
Zmartwychwstanie Pana jest zatem znakiem bezinteresownej miłości Boga do człowieka. Wszechmogący, który przyjmuje ofiarę z życia, swojego Syna, bo kocha do szaleństwa człowieka, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo, i którego chce przeprowadzać przez różne koleje losu, po to, by go nasycić darami swojej łaski i w ten sposób regenerować zranioną grzechem pierworodnym naturę ludzką. Oznacza to, że nie musimy się już więcej obawiać śmierci, bo ta została pokonana.