Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Wigilia Paschalna
Homilia do dorosłych

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

20/04/19 ks. Bartłomiej Kupś
Zmartwychwstanie Pana jest zatem znakiem bezinteresownej miłości Boga do człowieka. Wszechmogący, który przyjmuje ofiarę z życia, swojego Syna, bo kocha do szaleństwa człowieka, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo, i którego chce przeprowadzać przez różne koleje losu, po to, by go nasycić darami swojej łaski i w ten sposób regenerować zranioną grzechem pierworodnym naturę ludzką. Oznacza to, że nie musimy się już więcej obawiać śmierci, bo ta została pokonana.