Polecamy
Wigilia Paschalna

Rozpoznać Zmartwychwstałego (sugestie słuchacza)

20/04/19 Sławomir Zatwardnicki
Zmartwychwstanie rozumiane jako przejście z ziemi do ojczyzny niebieskiej każe „ukrzyżować” wszelkie mrzonki rajów doczesnych. Być może dlatego uczniowie pozostają tak „skołowani”, bo ich nadzieje wydają się niespełnione, gdy tymczasem spełnienie obietnic przewyższa w najwyższym stopniu oczekiwania. Ze strony kaznodziei oczekiwałbym zachęty do wejścia w to nowe życie proponowane przez Chrystusa.