Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł

Zmartwychwstanie Pańskie

21/04/19 ks. Stanisław Dyk
W Eucharystii wierzący „biorą” od Chrystusa Ducha Świętego i podejmują misję odnowy świata
21/04/19 Patryk Jakubowski
Z bólem serca spotykam się z praktyką, że podczas tak ważnych uroczystości jak choćby Zmartwychwstania Pańskiego, niektórym kaznodziejom ambona myli się z mównicą sejmową. To mój kolejny apel do duchownych, aby w tym dniu uszanowali różnorodność słuchaczy, pokrzepili ich wiarę a nie uprawiali świątecznej polityki… Pozwólmy Chrystusowi zmartwychwstać w naszych sercach i wspólnotach parafialnych.
Homilia do dorosłych
21/04/19 ks. Marek Piedziewicz
Tajemnicą dzisiejszej uroczystości jest świadectwo spotkania z żyjącym Jezusem. Owszem, nie mamy naocznych świadków zmartwychwstania. Mamy jednak wielu świadków spotkania ze Zmartwychwstałym. Stąd płynie nasza wiara i jej oparcie o świadectwa konkretnych osób. Żyjemy bowiem rzeczywistością, która nadal dotyka i przejmuje swoją głębią ludzkie serca. Zmartwychwstały Jezus wciąż żyje w swoim Kościele i także w XXI wieku każdy, kto tego pragnie, może Go spotkać.
Homilia do dorosłych
21/04/19 ks. Piotr Wojnar
Wielkanoc to wyjątkowe święto życia. Chrześcijanie wraz ze swym Panem tryumfują nad śmiercią i wołają do niej – nie masz nade mną władzy! A gdybyś, najmilszy, chciał oglądać się wstecz, za starym życiem, gdzie mało Chrystusa, a wiele śmierci, zadaj sobie i ty podobne pytanie: co masz wspólnego ze śmiercią?
Homilia do dorosłych
21/04/19 ks. Maciej K. Kubiak
Badania socjologiczne mówią jednak, że 46% wierzących katolików nie wierzy w zmartwychwstanie… Prawie połowa wierzących nie wierzy w zmartwychwstanie! Może trzeba więc dzisiaj zapytać: Czy ja wierzę w zmartwychwstanie? Co ta wiara znaczy dla mnie dzisiaj? Co znaczy dla mnie tu i teraz?
Homilia do młodzieży
21/04/19 s. Arletta Ziółkowska
Całe nasze życie, gdy idziemy przez nie z Jezusem, zmierza do chwały zmartwychwstania. Aby tę chwałę ujrzeć, musimy mieć wiarę i odwagę Marii Magdaleny oraz Piotra i Jana. To pierwsi świadkowie zmartwychwstania Pana Jezusa. Magdalena szła sama do grobu, gdy było jeszcze ciemno. Jest ona obrazem każdego człowieka, który przez swoją niewierność wobec Boga oddalił się od Niego, pozostał sam. Ciemność i samotność człowieka grzesznego została pokonana przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dzisiaj świętujemy Wielkanoc, czyli zwycięstwo światła nad ciemnością, zwycięstwo życia nad śmiercią, zwycięstwo radości nad smutkiem. Dokonał tego Pan Jezus.