Polecamy
Zmartwychwstanie Pańskie

Chrystus jest żywy! (sugestie słuchacza)

21/04/19 Patryk Jakubowski
Z bólem serca spotykam się z praktyką, że podczas tak ważnych uroczystości jak choćby Zmartwychwstania Pańskiego, niektórym kaznodziejom ambona myli się z mównicą sejmową. To mój kolejny apel do duchownych, aby w tym dniu uszanowali różnorodność słuchaczy, pokrzepili ich wiarę a nie uprawiali świątecznej polityki… Pozwólmy Chrystusowi zmartwychwstać w naszych sercach i wspólnotach parafialnych.