Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Pierwszy piątek marca (do dzieci)

01/03/19 Danuta Szelejewska
Zapłata za miłość Nikt nie ma wątpliwości, że pokój na świecie jest jedną z najważniejszych spraw, którym należy poświęcić mnóstwo uwagi. Brak wzajemnego zrozumienia i zgody może bowiem bardzo szybko doprowadzić do kłótni, niepotrzebnych konfliktów a nawet wojny. Wsłuchując się w treść dzisiejszej Ewangelii, odnosi się odwrotne wrażenie. Jest ono jednak takim tylko pozornie, ponieważ w słowach Pana Jezusa ukryta została najbardziej skuteczna recepta na szczęście: „Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz (…). Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 10, 34. 39).