Polecamy

Kazania pasyjne

10/03/19 ks. Tadeusz Badura COr
W 1980 roku na łamach „Biblioteki Kaznodziejskiej” można było znaleźć kazania pasyjne, przygotowane przez ks. Tadeusza Badurę z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri (księża filipini). Cykl nosił tytuł „Słowo Boże z krzyża” i został opublikowany w numerze 1 (tom 104) na stronach 48-59. Ksiądz Tadeusz Badura zmarł pięć lat temu, 26 kwietnia 2014 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1967 roku i przez większą część życia był związany z sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu. Poniżej zamieszczamy fragmenty przygotowanych przez niego kazań pasyjnych z cyklu „Słowo Boże z krzyża”.
17/03/19 ks. Tadeusz Badura COr
W Wieczerniku dokonało się coś, czego nie zgłębimy, co wydaje się nam nawet ponad siły. Chrystus pochyla się i klęka przed każdym z apostołów i umywa im nogi. Nie jest to tylko symbol, który będzie odtąd powtarzany w Wielki Czwartek, ale jest to wskazówka, że jak On uczynił, tak i my czynić mamy. Jako Głowa nowej społeczności chce być tak dobrym, jak dobrym może być tylko Ojciec; chce być jeszcze pokorniejszym niż sługa.
24/03/19 ks. Tadeusz Badura COr
Nie wiadomo, jak potoczy się nasze życie, czy nasze drogi nie poplączą się w sposób tragiczny. Wówczas potrzebny nam będzie prawdziwy obraz Boga ratującego nas przez Jezusa Chrystusa, który wyprowadza człowieka z najbardziej powikłanych sytuacji życiowych. Jego to przecież skazano na śmierć w imię Boga. Często zdarza się, że i my w imię Boga żądamy sprawiedliwości i kary dla tych, którzy w jakiś sposób zawinili. Jesteśmy gotowi, jak apostołowie Jan i Jakub prosić Boga, by ciskał gromy. Tymczasem Chrystus ukazał, że jego miłość wobec człowieka jest bez granic.
31/03/19 ks. Tadeusz Badura COr
Nam jest trudno, bardzo trudno uznać nawet nie największe cierpienie za sprawiedliwe czy słuszne, i nie przypisywać winy zań Bogu. A przecież każdy z nas chciałby kiedyś usłyszeć to zapewnienie: „Będziesz ze mną w raju”.
07/04/19 ks. Tadeusz Badura COr
Najczęściej kobieta strzeże świętego ognia religii Chrystusowej i przy niej wzrasta nowy człowiek dla Boga. Ale wiemy również, jak wielkie niebezpieczeństwo czyha na nią w życiu.
14/04/19 ks. Tadeusz Badura COr
Śmierć Jezusa nie była Jego klęską. Wszak sam powiedział do uczniów: „Mam moc duszę swoją dać i mam moc znowu ją wziąć”. Duszę dać, to znaczy dać życie, które jest największym dobrem naturalnym człowieka. Jedynie śmierć Jezusa nie była wynikiem niemocy, słabości, ale skutkiem potęgi. Była czynem i zwycięstwem.