Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Kazania pasyjne

Krzyż i Wieczernik (2 niedziela Wielkiego Postu)

17/03/19 ks. Tadeusz Badura COr
W Wieczerniku dokonało się coś, czego nie zgłębimy, co wydaje się nam nawet ponad siły. Chrystus pochyla się i klęka przed każdym z apostołów i umywa im nogi. Nie jest to tylko symbol, który będzie odtąd powtarzany w Wielki Czwartek, ale jest to wskazówka, że jak On uczynił, tak i my czynić mamy. Jako Głowa nowej społeczności chce być tak dobrym, jak dobrym może być tylko Ojciec; chce być jeszcze pokorniejszym niż sługa.