Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Kazania pasyjne

Krzyż i świątynia (1 niedziela Wielkiego Postu)

10/03/19 ks. Tadeusz Badura COr
W 1980 roku na łamach „Biblioteki Kaznodziejskiej” można było znaleźć kazania pasyjne, przygotowane przez ks. Tadeusza Badurę z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri (księża filipini). Cykl nosił tytuł „Słowo Boże z krzyża” i został opublikowany w numerze 1 (tom 104) na stronach 48-59. Ksiądz Tadeusz Badura zmarł pięć lat temu, 26 kwietnia 2014 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1967 roku i przez większą część życia był związany z sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu. Poniżej zamieszczamy fragmenty przygotowanych przez niego kazań pasyjnych z cyklu „Słowo Boże z krzyża”.