Polecamy
Spotkanie wspólnoty różańcowej

Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza! (na kwiecień)

01/03/19 ks. Franciszek Zawadzki
Czy więc Maryja jest naszą pośredniczką na drodze do Boga? Tak! Czy w takim razie umniejsza to roli Chrystusa jako jedynego boskiego pośrednika pomiędzy ludźmi i Bogiem? Nie! Dlaczego? Odpowiedź tkwi w całej postawie Maryi jaką znamy z kart biblijnych. Ona zawsze gotowa była służyć.