W TYCH MIESIĄCACH

Miłość Chrystusa przynagla nas

01/03/19 ks. Maciej K. Kubiak
Wraz z „Biblioteką Kaznodziejską” 2/2019 oddajemy do rąk duszpasterzy teksty rozważań drogi krzyżowej dla dorosłych i dla dzieci, które mogą stać się praktyczną pomocą w przeprowadzeniu nabożeństw, a jednocześnie pomogą nam jeszcze lepiej poznać miłość Bożą, ukazaną w krzyżu Chrystusa. Zainteresowanych pomocami duszpasterskimi na Wielki Post (na nabożeństwa dla dzieci) oraz publikacją „40 dni z Bogiem. Pomocnik wielkopostny”, która ułatwi aktywne przeżywanie Wielkiego Postu, odsyłamy do naszej księgarni internetowej lub na www.bkaznodziejska.pl, gdzie publikujemy więcej informacji na ten temat.

W tych miesiącach – w marcu i w kwietniu – Wielki Post i Okres Wielkanocny, a zwłaszcza Triduum Paschalne i Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, pozwolą nam na nowo przybliżyć się do miłości Boga, objawionej w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Każda Msza Święta, droga krzyżowa, Gorzkie żale, wielkopostne rekolekcje, każda homilia będą nam przypominać o tym jak bardzo On nas ukochał.

Piszę te słowa kilka dni po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży w Panamie, mając świeżo w pamięci homilie i przemówienia papieża Franciszka, w których naprawdę często mówił właśnie o tej miłości, którą liturgia najbliższych miesięcy będzie nam przypominać. „Zostaliśmy umiłowani serdeczną miłością, której nie chcemy i nie możemy przemilczeć, a która wzywa nas, abyśmy odpowiedzieli w ten sam sposób: miłością. To miłość Chrystusa nas przynagla” – mówił Franciszek podczas ceremonii powitania i otwarcia ŚDM w Panamie, 25 stycznia 2019 roku. A charakteryzując tę miłość, napisał swój Hymn o miłości, tłumacząc młodym, że jest to: „Miłość, która się nie narzuca ani nie przytłacza, miłość, która nie marginalizuje ani nie ucisza, miłość, która nie upokarza ani nie zniewala. Jest to miłość Pana, miłość codzienna, dyskretna i respektująca, miłość wolności i dla wolności, miłość, która leczy i uwzniośla. To miłość Pana, która wie więcej o powstaniach niż upadkach, o pojednaniu niż zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż przeszłości. Jest to milcząca miłość pomocnej ręki w służbie i dawaniu siebie, która się nie pyszni”. Kończąc, pytał: „Czy wierzysz w tę miłość? Czy jest to miłość, która jest warta zachodu?” i apelował do młodych: „W imię Jezusa mówię wam: idźcie i czyńcie podobnie. Nie lękajcie się kochać, nie lękajcie się tej konkretnej miłości, tej miłości, która ma czułość, tej miłości, która jest służbą, tej miłości, która daje życie”.
Wraz z „Biblioteką Kaznodziejską” 2/2019 oddajemy do rąk duszpasterzy teksty rozważań drogi krzyżowej dla dorosłych i dla dzieci, które mogą stać się praktyczną pomocą w przeprowadzeniu nabożeństw, a jednocześnie pomogą nam jeszcze lepiej poznać miłość Bożą, ukazaną w krzyżu Chrystusa. Zainteresowanych pomocami duszpasterskimi na Wielki Post (na nabożeństwa dla dzieci) oraz publikacją „40 dni z Bogiem. Pomocnik wielkopostny”, która ułatwi aktywne przeżywanie Wielkiego Postu, odsyłamy do naszej księgarni internetowej lub na www.bkaznodziejska.pl, gdzie publikujemy więcej informacji na ten temat.
Podejmując duszpasterską troskę o nasze wspólnoty w tych miesiącach, pamiętajmy o słowach Franciszka: „Ewangelia uczy nas, że świat nie będzie lepszy, gdy będzie mniej osób chorych, słabych, kruchych lub starszych, którymi trzeba się zajmować, a nawet nie dlatego, że będzie mniej grzeszników, ale będzie lepszy, gdy będzie więcej osób, gotowych i mających odwagę zrodzić jutro i uwierzyć w przemieniającą moc Bożej miłości (…). Tylko miłość czyni nas bardziej ludzkimi” (Czuwanie modlitewne podczas ŚDM w Metro Park, 26 stycznia 2019).
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.