FORUM HOMILETYCZNE

Głosić z mocą Ducha. Sympozjum homiletów polskich

01/01/19 ks. Marcin Dera
Publikujemy sprawozdanie z dorocznego sympozjum homiletów polskich, które w dniach od 7 do 9 października 2018 roku odbyło się w Nałęczowie. Autorem sprawozdania jest ks. mgr lic. Marcin Dera (urodzony w 1978 roku w Lublinie), prezbiter archidiecezji gdańskiej, wikariusz parafii Świętej Rodziny w Gdyni i doktorant Wydziału Teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. „Głoszenie w mocy Ducha Świętego” – tak brzmiało hasło spotkania wykładowców homiletyki z całej Polski, połączonego z walnym zebraniem Stowarzyszenia Homiletów Polskich, które odbyło się w październiku 2018 roku w Nałęczowie.
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.