2 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Kościół – „Oblubienica «poślubiona» Chrystusowi Panu, by była z Nim jednym duchem”

20/01/19 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Doświadczenie Bożej miłości prowadzi chrześcijanina do przeżywania swego życia w perspektywie głębokiego zaufania. Wiara w bliskość Boga, Jego solidarność z nami leczy z nieufności, która jest korzeniem wszelkiego zła.
Zaufanie do Boga uzdrawia także z egoizmu, który bierze się z przesadnej troski o siebie. Życie chrześcijanina osiąga bowiem swoją ważność (swoją „chwałę”) w zawierzeniu Bogu. Wierzący już nigdy nie czuje się jak „porzucony” czy „spustoszony” (pierwsze czytanie). Jest bowiem nierozerwalnie złączony z Bogiem, jak mąż i żona stanowią jedno ciało (por. Mt 19, 6; Ef 5, 31-32). Został poślubiony Chrystusowi po to, aby być z Nim „jednym duchem” (por. 1 Kor 6, 17). W tym miejscu warto wezwać wiernych, aby, zjednoczeni z Panem w Duchu, porzucili te grzechy, które najbardziej „kalają” daną wspólnotę – sprawiają, że traci ona swe piękno: „koronę chwały” (podobieństwo do Oblubieńca).
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.