2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Recepty na szczęście

20/01/19 o. Marcin Wrzos OMI
Ludzie Koryntu mieszkali na styku szlaków handlowych – byli bogaci. Było wśród nich wielu wykształconych ludzi, lekarzy, filozofów – byli mądrzy. Znamy określenie „córy Koryntu”, bo właśnie w tym mieście rozpowszechniona była prostytucja związana z mieszczącą się na wzgórzu świątynią Afrodyty. Chrześcijanie w Koryncie lubili chwalić się tym, co posiadają, a także charyzmatami, bo prorokowali, mówili językami, uzdrawiali, głosili przekonujące katechezy – o czym dziś słyszeliśmy. Z czasem bardziej sobie zaczęli przypisywać te dary niż Bogu. Dlatego zdenerwowany Paweł napisał do nich hymn o miłości...