2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

20/01/19 Patryk Jakubowski
Co Kościół mówi o cudach? Czym są cuda? Czy to tylko mityczne i życzeniowe pragnienia? Jakie jest oficjalne nauczanie Kościoła o cudach? Czy cudu możemy doświadczać również teraz, w naszych bieżących sprawach i naszej codzienności?