Polecamy
Siedem ostatnich słów Jezusa Best
seller
James Martin
KSIĄŻKA
20,00 zł 16,90 zł

3 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
27/01/19
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Bardzo ważnym jest, aby wierni uświadomili sobie, że to Eucharystia jest ewangeliczną synagogą, w której naucza Jezus. Proklamowane i wyjaśniane w liturgii słowa to słowa Pana. Świadomość tę potwierdzamy aklamacjami: „Amen”, „Chwała Tobie, Panie”, itp.
Homilia do dorosłych
27/01/19 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Bóg jest przecież sprawiedliwy i „za dobro wynagradza, a za zło karze”. Dobrze byłoby jednak, aby kaznodzieja właściwie rozłożył akcenty – nasza wiara to nie przede wszystkim system moralny! A niestety do systemu moralnego często ją sprowadzamy. Przecież wiara to coś żywego, to przede wszystkim miłość i spotkanie z Tym, który kocha. Smutne jest to, że księdza, biskupa, papieża czasami (często?!) traktujemy nie jak brata, przyjaciela, ale jak… wyższego urzędnika, szefa firmy o nazwie „Kościół”. A samego Boga – jak najwyższego policjanta, sędziego…
Homilia do dorosłych
27/01/19 ks. Mariusz Pohl
Łukasz stwierdza najpierw, że nie jest w tej twórczości i tematyce osamotniony: wielu próbowało podjąć już ten temat i opisać wydarzenia związane z Jezusem według relacji naocznych świadków. Łukasz chce włączyć się w ten nurt twórczości, ale bez powielania dotychczasowych dzieł, lecz podejmując wysiłek dokładnego, chronologicznego i krytycznego opracowania i spisania relacji bezpośrednich uczestników tych wydarzeń. Powinni być oni nie tylko świadkami, ale i sługami słowa...
Homilia do dorosłych
27/01/19 ks. Piotr Winkler
Dziś znajdujemy świadectwo o Jezusie Chrystusie. Sam objawia się swoim rodakom – mieszkańcom Nazaretu – jako Mesjasz. Do siebie samego odnosi słowa proroctwa Izajasza, przywołując je w synagodze: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał Mnie”. (Łk 4, 18). Słuchający Go doskonale zdawali sobie sprawę, co mówi i o kim mówi. Wszak wiedzieli, że mesjasz to ma być ktoś „namaszczony i posłany”, jak to zapowiedział prorok...
Homilia do młodzieży
27/01/19 s. Urszula Kłusek SAC
Jak i gdzie możemy oczyma wiary i miłości widzieć Boga? Zacznijmy od początku, czyli od pierwszego czytania. Jak wiecie, pierwsze czytanie, zawsze zaczerpnięte jest ze Starego Testamentu, a więc dotyczy czasu przed Jezusem. Oto prorok Nehemiasz opowiada nam, jak lud Izraela, najpierw się domagał czytania, a potem słuchał jak kapłan Ezdrasz czytał słowo Boże. A „uszy całego ludu, były zwrócone ku księdze Prawa”. Można powiedzieć, że przed narodzeniem Jezusa, lud wybrany patrzył na Boga, słuchając słowa Bożego...
Homilia do dzieci
27/01/19 ks. Tomasz Rogoziński
Święty Łukasz, z zawodu lekarz, dokładnie opisuje czas Pana Jezusa na ziemi i także dzisiaj podaje do rozważenia bardzo ciekawe wydarzenie, które miało miejsce w rodzinnej miejscowości Zbawiciela, czyli w Nazarecie. Pan Jezus był już znany w całej okolicy, słyszano o cudach i znakach, które czynił i gdy wszedł do synagogi w swojej rodzinnej miejscowości, to wszyscy z napięciem oczekiwali na to, co się ciekawego wydarzy, co powie, co zrobi, czym ich zadziwi.