3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Biblia to księga życia

27/01/19 ks. Andrzej Muńko
Celem homilisty jest uświadomienie dzieciom jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa Pismo Święte. Przygotowujemy różne wydania Pisma Świętego (ważne, aby znalazło się Pismo Święte dla dzieci). Na obrazku Owieczka Magda trzyma w łapkach zwój, na którym napisane są słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Duch Pański spoczywa na mnie”.