3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Nie da się żyć bez Ewangelii

27/01/19 ks. Mariusz Pohl
Łukasz stwierdza najpierw, że nie jest w tej twórczości i tematyce osamotniony: wielu próbowało podjąć już ten temat i opisać wydarzenia związane z Jezusem według relacji naocznych świadków. Łukasz chce włączyć się w ten nurt twórczości, ale bez powielania dotychczasowych dzieł, lecz podejmując wysiłek dokładnego, chronologicznego i krytycznego opracowania i spisania relacji bezpośrednich uczestników tych wydarzeń. Powinni być oni nie tylko świadkami, ale i sługami słowa...