3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Oczy utkwione w Niego

27/01/19 s. Urszula Kłusek SAC
Jak i gdzie możemy oczyma wiary i miłości widzieć Boga? Zacznijmy od początku, czyli od pierwszego czytania. Jak wiecie, pierwsze czytanie, zawsze zaczerpnięte jest ze Starego Testamentu, a więc dotyczy czasu przed Jezusem. Oto prorok Nehemiasz opowiada nam, jak lud Izraela, najpierw się domagał czytania, a potem słuchał jak kapłan Ezdrasz czytał słowo Boże. A „uszy całego ludu, były zwrócone ku księdze Prawa”. Można powiedzieć, że przed narodzeniem Jezusa, lud wybrany patrzył na Boga, słuchając słowa Bożego...