3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

27/01/19 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Bóg jest przecież sprawiedliwy i „za dobro wynagradza, a za zło karze”. Dobrze byłoby jednak, aby kaznodzieja właściwie rozłożył akcenty – nasza wiara to nie przede wszystkim system moralny! A niestety do systemu moralnego często ją sprowadzamy. Przecież wiara to coś żywego, to przede wszystkim miłość i spotkanie z Tym, który kocha. Smutne jest to, że księdza, biskupa, papieża czasami (często?!) traktujemy nie jak brata, przyjaciela, ale jak… wyższego urzędnika, szefa firmy o nazwie „Kościół”. A samego Boga – jak najwyższego policjanta, sędziego…