3 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

W „dziś” Eucharystii i chrześcijańskiego życia spełnia się Ewangelia – Nowe Prawo Ducha przyniesione przez Chrystusa

27/01/19
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Bardzo ważnym jest, aby wierni uświadomili sobie, że to Eucharystia jest ewangeliczną synagogą, w której naucza Jezus. Proklamowane i wyjaśniane w liturgii słowa to słowa Pana. Świadomość tę potwierdzamy aklamacjami: „Amen”, „Chwała Tobie, Panie”, itp.
W Eucharystii słowo Pana wypełnia się w akcji sakramentalnej – uobecniają się tu w mocy Ducha wydarzenia i obietnice zawarte w słowie. Stąd Eucharystia jest przestrzenią odnawiania Przymierza, przestrzenią radosnej i wspaniałej uczty (por. pierwsze czytanie). Wychodzimy z niej odnowieni, odrodzeni i upodobnieni do Pana. Uobecniające się słowa Pana można pojąć jedynie w Duchu (por. refren psalmu responsoryjnego) i jedynie w łasce Ducha można je realizować.